Frequently Asked Questions

Rider Referral Incentive ay isang programa upang magkaroon pa ng dagdag kita ang mga Ka-panda. Makakatanggap ka ng 400 pesos sa bawat referral mo.

Paalala: Kailangan ay makumpleto ng iyong referral ang 20 orders sa loob ng sampung (10) araw upang matanggap mo ang incentive na 400 pesos.

I-share ang iyong referral link na makikita sa iyong pandarider app. Siguraduhin na gagamitin nila ito sa pag apply bilang Ka-panda.

Pumunta lamang sa iyong pandarider app at I-click ang Refer a Friend Rewards. Pagkatapos ay mabibigyan ka ng referral link.

Mas maraming referral mas malaki ang dagdag kita! Kaya mag refer ng kahit ilang aspiring Ka-panda na gusto, tiyakin lamang na kumpleto ang requirements na kanilang ipapasa para sa mas mabilis na proseso ng kanilang pag apply.