Frequently Asked Questions

Ito ay isang programa para sa mas magandang karanasan ng isang Ka-panda habang nagdedeliver. Makakatanggap ka points sa bawat delivery na iyong magagawa. Kaya naman kung mas maraming points mas maraming premyo ang iyong matatanggap.

Oo, ang puntos ay nakabatay sa dami ng deliver na magagawa mo. Mas maraming deliver mas malaki ang premyo!

Tandaan ang premyo na iyong makukuha ay nakabatay sa iyong points.

Mga puntos na iyong naipon mula Mayo hanggang Disyembre 2023 ay valid hanggang Enero 31, 2024.

Ang lahat ng mga premyo ay ihahatid sa iyong bahay maliban sa cash prizes at foodpanda (foodpanda & pandamart) vouchers. Matanggap ang iyong premyong pera sa iyong rider wallet sa katapusan ng buwan, pati na rin ang iyong foodpanda voucher codes na matatanggap sa pamamagitan ng email.

Hindi, Ang iyong mga puntos ay hindi maililipat. Hindi mo maaaring pagsamahin ang iyong mga puntos sa ibang rider. Ang iyong mga puntos ay iuugnay lamang sa iyong Rider Shop account. Para malaman pa ang tungkol dito maaring pumunta sa link na ito.

Wala, dahil ang puntos na makukuha mo ay nakadepende sa bawat delivery na iyong magagawa. Para sa iba pang impormasyon pumunta lamang sa link na ito.