Frequently Asked Questions

Ang foodpanda riders ay kabilang sa Dynamic Service Fee structure. Makikita ang karagdagang detalye dito .

Maari mo ng matanggap ang iyong service fee kinabukasan.

Mayroon Quest Incentive at Refer a friend program upang magkaroon pa ng dagdag kita ang mga Ka-panda.

Makikita sa iyong pandarider app balance ang service fee na maaaring i-cash out sa pamamagitan ng cash on delivery (COD) collection.

Paalala: Mayroon 2% withholding tax. Kaya wag malito kung may kaunting kulang sa inyong service fee. Narito ang tamang pag calculate ng inyong service fee: Whole day service fee + incentives – withholding tax 2% + online tip from customers = Your service fee