Frequently Asked Questions

Ang cross border delivery ay mga orders kung saan ang dropoff o customer location ay nasa ibang zone kung saan ang vendor.

Hindi mo na kailangan bumalik sa dati mong zone para makakuha ng orders. Makakatanggap ka pa rin ng bagong orders sa nilipatan mong zone.

Oo, pagkatapos ma-dropoff ang cross border delivery sa bagong zone, tuloy-tuloy ang pagpasok ng orders kahit lumipat ka ng zone. Hindi mo na kailangan bumalik sa dati mong zone para makakuha ng orders.

Maaari ka pa rin makakuha ng orders pabalik sa dati mong zone. Ngunit, hindi ito sigurado. ‘Wag mag-alala, Ka-Panda, dahil makakakuha ka pa rin ng bagong orders sa nilipatan mong zone, at hindi mo na kailangan bumalik sa pinanggalingan mong zone para mapasukan ng orders.

Kapag na-dropoff na ang cross border delivery, exempted ka sa out-of-zone break, at tuluy-tuloy pa rin ang pasok ng orders sa iyo. Hindi mo na kailangan bumalik sa dati mong zone para makakuha ng bagong orders.

Hindi maaaring mag-opt out sa cross border deliveries. Ngunit ito ay aming dinisenyo para tuluy-tuloy pa rin ang pagpasok ng iyong orders kahit lumipat ka ng zone.