Frequently Asked Questions

Ang Chubb ay isang Free Insurance na mayroong mas mataas na coverage para sa lahat ng Ka-pandas! Covered ka nito habang nasa biyahe na may kasalukuyang session. Kaya, panatag ka habang nag dedeliver!

Covered nito ang sumusunod:

  • Accidental Death / Accidental Permanent Disability: ₱250,000

Namatay sa aksidente o nagkaroon ng permanenteng kapansanan dulot ng aksidente habang may kasalukuyang session.

  • Accidental Due to Motorcycle: ₱250,000

Kung na aksidente gamit ang motorsiklo habang may session.

  • Unprovoked Murder and Assault: ₱250,000

Sakaling namatay o magkaroon ng permanenteng kapansanan dahil sa hindi kagustuhang pagkapahamak o pag-atake.

  • Accidental Medical Expense Reimbursement: ₱10,000

Maaaring ma-reimburse para sa mga gastusing medikal dulot ng aksidente habang may session.

  • Accidental Burial Expense: ₱10,000

Ang halagang ito ay maaaring magamit ng pamilya para sa mga gastos sa paglilibing

  • Daily hospital income following accident (₱500 max of 20 days)

₱500 kada araw, hanggang sa loob ng 20 days ng pagkaka-confine sa ospital pagkatapos ng aksidente.

Sa pag-file ng claim, kailangan mong magbigay ng kinakailangang dokumento at impormasyon. I-click ang link na ito: LINK