Day 4: 9th Anniversary Sale

Events June 17, 2023

9 Days of Ka-panda Celebration: Bamboo Points into Cash!

Sa June 27, maaari ng palitan ang mga naipon Bamboo Points sa cash!

Exclusive offer:

1,240 Bamboo Points = 300 pesos

2,100 Bamboo Points = 500 pesos

More Bamboos, more rewards!

Recent Posts