Introducing Google Distance

New Feature November 16, 2023

🗺️ Say Hello to Google Distance! 🗺️

Mas magandang bigayan at mas patas na pagkalkula ngayon na nandito na ang Google Distance. 👏


Frequently Asked Questions

Pano kinakalkula ang natatanggap kong order?

Walang nagbago sa pagkalkula ng service fee. Ang nagbago lamang ay ang basis for distance travelled. Kinakalkula ito gamit ang Google distance simula sa iyong current location patungong pick-up hanggang Drop-off location

Ano ang advantage ng bagong payment scheme?

Sa Google Distance makakasigurado ka na ang ruta at ang pag-dispatch ng order na matatanggap ay naka-ayon para sa iyong vehicle type.

Applicable ba ito sa lahat ng order?

Mararanasan na ang bagong payment scheme sa lahat ng iyong matatanggap na deliveries Ka-panda!

Magbabago pa ba ang kabuuang halaga ng natanggap na order kung ako ay nagmamaneho?

Ang service fee ay system computed, kung ano ang iyong nakita sa iyong acceptance screen ito din ang service fee na iyong matatanggap.

Recent Posts