pandaProtect Claiming Process

General Information October 13, 2023

Para maka-avail ng FREE Insurance hatid ng pandaProtect, sundan lamang ang steps na ito:

Step 1

Step 2

  • Enter the Policy Number

Step 3

  • Piliin ang “Policy Holder” at “Employee” para sa mga sumusunod na tanong, siguraduhing matapos at ma-kumpleto ang lahat ng fields para sa iyong personal at company information.

Step 4

  •  Tell us kung SAAN, KAILAAN at PAANO nangyari ang aksidente.

Step 5

  • Piliin ang “TRAVEL”, “ACCIDENT & HEALTH” o “ACCIDENTAL MEDICAL EXPENSES” mula sa listahan ng mga uri ng claim

Step 6

  • Sagutin ang iba’t ibang mga tanong related sa claim, nakadepende ang mga susunod na tanong sa iyong mga kasagutan.

Step 7

  •  I-upload ang mga dokumentong sumusuporta sa iyong claim.

Step 8

  • Provide Payee Information

Step 9

  • I-provide at siguraduhing tama ang iyong contact details.

Recent Posts