Day 3: 9 Smartphones @ TikTok LIVE

Events June 17, 2023

9 Days of Ka-panda Celebration: Smartphone giveaways!

Sa June 26, mamimigay kami ng 9 smartphones sa mga TikTok online viewers

Stay tuned and follow our official Tik-Tok account now:https://www.tiktok.com/@pandaridersph

Malay mo, isa ka sa mga maswerteng makatanggap ng smartphone na magagamit mo sa pagbiyahe.

Recent Posts