Day 2: Additional 9 Pesos on Every Tip!

Events June 17, 2023

9 Days of Ka-panda Celebration: Additional 9 pesos on every tip!

Sa June 25, may “Tip Treat” kami para sa lahat ng Ka-pandas! Paano sumali:

Sa bawat online tip na iyong matatanggap, may additional 9 pesos kami na idadagdag.

Applicable to:

  • All batches
  • All vehicle
  • Nationwide

Kaya, lahat ng halaga ng ONLINE TIP na iyong makukuha sa araw ng June 25 ay may dagdag na 9 pesos!

Recent Posts