Mahalaga saamin ang kaligtasan mo

Prayoridad ng foodpanda na tiyaking protektado ka habang nasa kalsada. Sa tulong ng insurance na ito covered ka sa anumang aksidenteng mangyari habang nagdedeliver.

Ano ang Chubb Insurance?

 

Ang Chubb ay isang Free Insurance na mayroong mas mataas na coverage para sa lahat ng Ka-pandas! Covered ka nito habang nasa biyahe na may kasalukuyang session. Kaya, panatag ka habang nag dedeliver!

Ano ang mga kailangang dokumento sa pag claim ng Chubb Insurance?

Sa pag-file ng claim kailangan ang mga sumusunod:

  • foodpanda Policy Number – “GPAA07238”
  • Personal details at contact information
  • Mga impormasyon ng iyong claim
  • Photo / Scanned copies ng hospital bills / medical receipts
  • Medical Certificates / Inpatient Discharge Summary / Medical Report
  • Any police report for road traffic accidents (if applicable)
  • Your bank account information (para sa reimbursement ng claims)

FAQ

Ang Chubb ay isang Free Insurance na mayroong mas mataas na coverage para sa lahat ng Ka-pandas! Covered ka nito habang nasa biyahe na may kasalukuyang session. Kaya,...

Read full article

Covered nito ang sumusunod:

 • Accidental Death / Accidental Permanent Disability: ₱250,000

Namatay sa aksidente o nagkaroon ng permanenteng...

Read full article