Rider Safety

Safety is our top priority.
Learn how to stay safe

Kailangan bang magsuot ng uniform kapag nagdedeliver?

Maaari ko bang baguhin ang kontrata?

How can I request holidays?

Gaano katagal ang recruitment process?

Traffic Regulations

First Aid Kit

Covid-19 Measures

Contact and Support

Code of Conduct

Ano ang mga kailangan ko para makapagsimula bilang isang foodpanda rider?

Do I need to pay for the Equipment?

Paano ako magsisimula ng shift?

What is contactless delivery?